Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Wij hebben het recht om onze levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Prijzen
Alle prijzen genoemd in deze webshop zijn exclusief BTW, mits anders beschreven. De prijzen op deze website zijn behoudens eventuele tussentijdse wettelijke maatregelen, evt. prijsmutaties door grondstofprijswijzigingen en/of wijzigingen in het BTW-tarief. Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

Bestellen en bezorgen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgen wij, dat de artikelen bij u worden bezorgd op het adres wat u heeft opgegeven in uw bestelling. U blijft zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor een juist ingevuld adres en voor een vrachtwagentoegankelijk adres. Een bestelling is niet geldig indien wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen. Het is tevens mogelijk om uw bestelling op een ander adres te laten bezorgen. Indien u dit wilt, dan kunt u een bezorgadres op het bestelformulier invullen; wij bezorgen altijd op het bezorgadres wat op het bestelformulier staat. 
Wij dienen op het bezorgadres te kunnen komen met een vrachtwagen. Tevens dienen wij ter plaatse te kunnen laden en lossen. Op het afgesproken bezorgadres dient altijd iemand aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.
Standaard verzenden wij alleen in Nederland. België is ook goed mogelijk, wij adviseren u om ons dan wel even contacten. Voor afleveringen in België wordt een toeslag berekend van 20 euro per pallet. Voor andere landen geldt prijs op aanvraag na telefonisch contact.

Bezorgdatum
We zijn in staat artikelen binnen 1-2 werkdagen te kunnen leveren (indien wij uw betaling hebben ontvangen, het materiaal op voorraad is en onvoorziene omstandigheden en feestdagen voorbehouden).

Leveringsvoorwaarden
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn tbv ontvangst van de goederen. Bedrijfsverhuisdozen.nl doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Standaard worden de pallets gelost en tot achter de 1e deur gereden dmv een pompwagen en zonder extra handelingen zoals bijv. het afstapelen van een pallet. Evt. aanvullende afleverwensen kunt u bij onze servicedesk voorafgaand aan de bestelling kenbaar maken. Bestellingen kunnen vanaf 16:00 uur op de werkdag vóór de afleveringsdag niet meer gewijzigd worden, omdat ze dan al transportklaar gemaakt zijn. Wilt u hier svp rekening mee houden. Evt. retourtransporten of extra transporten omdat de 1e afleveringspoging bijvoorbeeld niet is gelukt, geschieden ten alle tijden op uw kosten.

Betalingsvoorwaarden 
Betaling kan op twee manieren plaatsvinden: met creditkaart of via Ideal (internetbankieren). Betaling dient te geschieden binnen de op de meegezonden rekening weergegeven betalingstermijn. U bent niet gerechtigd bedragen af te trekken of te verrekenen. Betaling met creditcard kan plaatsvinden bij bestellingen die kleiner of gelijk zijn aan € 500,00. Wij aanvaarden uitsluitend Visa en MasterCard creditcards. Bij uw bestelling dient u uw creditcardnummer, het cryptogram (de drie laatste cijfers op de rugzijde van de creditcard) en de geldigheidsdatum te vermelden. Op het moment dat het factuurbedrag bekend is voor de artikelen die geleverd worden, geven wij opdracht uw creditcardrekening te debiteren. Vervolgens geschiedt de afwikkeling van uw transactie volgens de voorwaarden die u bent overeengekomen met de uitgever van uw creditcard. Bij betaling per eenmalig incasso zijn wij gerechtigd eenmalig het bestelde bedrag van uw rekening te kunnen afschrijven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ons bent u een bedrag van 22,69 aan administratiekosten verschuldigd en indien wij onze vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ons in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.